The Song of Breath

by Yvette Om

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $7 USD  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Yvette Om releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of MA, Divine, We Are One, The Song of Breath, and Into the Arms of Love. , and , .

  Purchasable with gift card

    $28 USD or more (20% OFF)

   

1.
Invocation 04:46
The Hanuman Chalisa ~ Invocation Shri Guru Charana Sarooja-raja Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Jaso Jo Dayaku Pala Chari Budhee-Heena Tanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Mangala Murati Marutanandana Sakala Amangala Mula Nikandana ~
2.
The Hanuman Chalisa ~ (40 Verses) Shri Guru Charana Sarooja-raja Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Jaso Jo Dayaku Pala Chari Budhee-Heena Tanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Jai Hanumana gyana guna sagar Jaya Kapisha tihun lok ujagar Rama doota atulita bala dhama Anjaani-putra Pavana suta nama Mahabira Bikrama Bajrangi Kumati nivara sumati Ke sangi Kanchana varana viraja subesa Kanana Kundalaa Kunchta Kesha Hatha Vajra Aura Dhuvaje Viraje Kaandhe moonja janehu sajai Shankara suvana kesri Nandan Teja prataapa maha jaga bandan Bidyavaana guni ati chatur Rama kaja karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Rama Lakhana Sita mana Basiya Sukshma roopa dhari Siyahin dikhava Bikata roopa dhari lanka jarava Bhima roopa dhari asura sanghare Ramachandra ke kaja sanvare Laye Sanjivana Lakhana Jiyaye Shri Raghuvira Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahuta barai Tuma mama priye Bharata-hi-sama bhai Sahasa badana tumharo jasha gaave Asa-kahi Shripati kanta lagaave Sanakadhika Brahmaadi Muneesa Narada-Sharad sahita Aheesa Yam Kubera Digpaala Jahan te Kabi kobid kahi sake kahan te Tum upkara Sugreevahin keenha Rama milaye rajpada deenha Tumharo mantra bibheeshana maana Lankeshwara Bhaye Saba jaga jana Yug sahastra jojana para Bhanu Leelyo tahi madhura phal janu Prabhu mudrika meli mukha maheen Jaladhi langhi gaye achraja naheen Durgaama kaja jagatha ke jete Sugama anugraha tumhre tete Rama dwaare tuma rakhvare Hoata na agya binu paisare Saba sukha lahae tumhari shara na Tuma rakshaka kahu ko dara naa Aapana teja samharo aapai Teenhon loka hanka ten kanpai Bhoota pisaacha Nikata nahin aavai Mahabira jaba naama sunavae Nase roga harae saba peera Japata nirantara Hanumata beera Sankat te Hanuman churavae Mana Karama Bachana dyana jo lavai Saba para Rama tapasvee raja Tina ke kaja sakala Tuma saja Aura manoratha jo koi lavai Sohi amita jeevana pala pavai Charon Juga paratapa tumhara Hai persidha jagata ujiyara Sadhu Santa ke tuma Rakhware Asura nikandana Rama dulhare Ashta-sidhi nau nidhi ke dhata As-bara deena Janki mata Rama rasayana tumhare pasa Sada raho Raghupati ke das Tumhare bhajana Rama ko pavai Janama-janama ke dukh bisraavai Antha-kaala Raghubara pur jayee Jahan janama Hari-Bakhta Kahayee Aur Devta Chita na dharehi Hanumata se hi sarve sukha karehi Sankata kate-mite saba peera Jo sumirai Hanumata Balbeera Jai Jai Jai Hanumana Gosahin Kripa Karahu Gurudeva ki nyahin Jo sata bara patha kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi Jo yaha parhe Hanumana Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa Tulsidasa sada hari chera Keejai Natha Hridaye mahan dera Pavana Tanaya Sankata Harana Mangala Murati Roopa Rama Lakhana Sita Sahita Hridaya Basahu Soora Bhoop ~~~~~~~~~
3.
The Hanuman Chalisa ~ (40 Verses) Shri Guru Charana Sarooja-raja Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Jaso Jo Dayaku Pala Chari Budhee-Heena Tanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Jai Hanumana gyana guna sagar Jaya Kapisha tihun lok ujagar Rama doota atulita bala dhama Anjaani-putra Pavana suta nama Mahabira Bikrama Bajrangi Kumati nivara sumati Ke sangi Kanchana varana viraja subesa Kanana Kundalaa Kunchta Kesha Hatha Vajra Aura Dhuvaje Viraje Kaandhe moonja janehu sajai Shankara suvana kesri Nandan Teja prataapa maha jaga bandan Bidyavaana guni ati chatur Rama kaja karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Rama Lakhana Sita mana Basiya Sukshma roopa dhari Siyahin dikhava Bikata roopa dhari lanka jarava Bhima roopa dhari asura sanghare Ramachandra ke kaja sanvare Laye Sanjivana Lakhana Jiyaye Shri Raghuvira Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahuta barai Tuma mama priye Bharata-hi-sama bhai Sahasa badana tumharo jasha gaave Asa-kahi Shripati kanta lagaave Sanakadhika Brahmaadi Muneesa Narada-Sharad sahita Aheesa Yam Kubera Digpaala Jahan te Kabi kobid kahi sake kahan te Tum upkara Sugreevahin keenha Rama milaye rajpada deenha Tumharo mantra bibheeshana maana Lankeshwara Bhaye Saba jaga jana Yug sahastra jojana para Bhanu Leelyo tahi madhura phal janu Prabhu mudrika meli mukha maheen Jaladhi langhi gaye achraja naheen Durgaama kaja jagatha ke jete Sugama anugraha tumhre tete Rama dwaare tuma rakhvare Hoata na agya binu paisare Saba sukha lahae tumhari shara na Tuma rakshaka kahu ko dara naa Aapana teja samharo aapai Teenhon loka hanka ten kanpai Bhoota pisaacha Nikata nahin aavai Mahabira jaba naama sunavae Nase roga harae saba peera Japata nirantara Hanumata beera Sankat te Hanuman churavae Mana Karama Bachana dyana jo lavai Saba para Rama tapasvee raja Tina ke kaja sakala Tuma saja Aura manoratha jo koi lavai Sohi amita jeevana pala pavai Charon Juga paratapa tumhara Hai persidha jagata ujiyara Sadhu Santa ke tuma Rakhware Asura nikandana Rama dulhare Ashta-sidhi nau nidhi ke dhata As-bara deena Janki mata Rama rasayana tumhare pasa Sada raho Raghupati ke das Tumhare bhajana Rama ko pavai Janama-janama ke dukh bisraavai Antha-kaala Raghubara pur jayee Jahan janama Hari-Bakhta Kahayee Aur Devta Chita na dharehi Hanumata se hi sarve sukha karehi Sankata kate-mite saba peera Jo sumirai Hanumata Balbeera Jai Jai Jai Hanumana Gosahin Kripa Karahu Gurudeva ki nyahin Jo sata bara patha kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi Jo yaha parhe Hanumana Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa Tulsidasa sada hari chera Keejai Natha Hridaye mahan dera Pavana Tanaya Sankata Harana Mangala Murati Roopa Rama Lakhana Sita Sahita Hridaya Basahu Soora Bhoop ~~~~~~~~
4.
The Hanuman Chalisa ~ (40 Verses) Shri Guru Charana Sarooja-raja Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Jaso Jo Dayaku Pala Chari Budhee-Heena Tanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Jai Hanumana gyana guna sagar Jaya Kapisha tihun lok ujagar Rama doota atulita bala dhama Anjaani-putra Pavana suta nama Mahabira Bikrama Bajrangi Kumati nivara sumati Ke sangi Kanchana varana viraja subesa Kanana Kundalaa Kunchta Kesha Hatha Vajra Aura Dhuvaje Viraje Kaandhe moonja janehu sajai Shankara suvana kesri Nandan Teja prataapa maha jaga bandan Bidyavaana guni ati chatur Rama kaja karibe ko aatur Prabu charitra sunibe-ko rasiya Rama Lakhana Sita mana Basiya Sukshma roopa dhari Siyahin dikhava Bikata roopa dhari lanka jarava Bhima roopa dhari asura sanghare Ramachandra ke kaja sanvare Laye Sanjivana Lakhana Jiyaye Shri Raghuvira Harashi ur laye Raghupati Kinhi bahuta barai Tuma mama priye Bharata-hi-sama bhai Sahasa badana tumharo jasha gaave Asa-kahi Shripati kanta lagaave Sanakadhika Brahmaadi Muneesa Narada-Sharad sahita Aheesa Yam Kubera Digpaala Jahan te Kabi kobid kahi sake kahan te Tum upkara Sugreevahin keenha Rama milaye rajpada deenha Tumharo mantra bibheeshana maana Lankeshwara Bhaye Saba jaga jana Yug sahastra jojana para Bhanu Leelyo tahi madhura phal janu Prabhu mudrika meli mukha maheen Jaladhi langhi gaye achraja naheen Durgaama kaja jagatha ke jete Sugama anugraha tumhre tete Rama dwaare tuma rakhvare Hoata na agya binu paisare Saba sukha lahae tumhari shara na Tuma rakshaka kahu ko dara naa Aapana teja samharo aapai Teenhon loka hanka ten kanpai Bhoota pisaacha Nikata nahin aavai Mahabira jaba naama sunavae Nase roga harae saba peera Japata nirantara Hanumata beera Sankat te Hanuman churavae Mana Karama Bachana dyana jo lavai Saba para Rama tapasvee raja Tina ke kaja sakala Tuma saja Aura manoratha jo koi lavai Sohi amita jeevana pala pavai Charon Juga paratapa tumhara Hai persidha jagata ujiyara Sadhu Santa ke tuma Rakhware Asura nikandana Rama dulhare Ashta-sidhi nau nidhi ke dhata As-bara deena Janki mata Rama rasayana tumhare pasa Sada raho Raghupati ke das Tumhare bhajana Rama ko pavai Janama-janama ke dukh bisraavai Antha-kaala Raghubara pur jayee Jahan janama Hari-Bakhta Kahayee Aur Devta Chita na dharehi Hanumata se hi sarve sukha karehi Sankata kate-mite saba peera Jo sumirai Hanumata Balbeera Jai Jai Jai Hanumana Gosahin Kripa Karahu Gurudeva ki nyahin Jo sata bara patha kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi Jo yaha parhe Hanumana Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa Tulsidasa sada hari chera Keejai Natha Hridaye mahan dera Pavana Tanaya Sankata Harana Mangala Murati Roopa Rama Lakhana Sita Sahita Hridaya Basahu Soora Bhoop ~~~~~~~~

about

The Hanuman Chaleesa is one of the most chanted of Hindu Prayers. Written in Sanskrit, the ancient language of the East over 400 years ago, this prayer has inspired hundreds of different melodies across our world.
The story behind the Chalisa is that Hanuman, son of the God of Wind, was very full of himself as a youth, parading his superhuman strength to all. The gods stripped Hanuman of all memory of his innate power. In this way, Hanuman could no longer act from a place of ego, but rather out of a call to love. Each verse trumpets the 1 of 40 amazing feats Hanuman victoriously won for the greater good of all!

Winded during a spin with pneumonia, I began chanting the Chalisa daily and put it to memory. For me, Hanuman symbolizes our vital breath; that essential unseen force in life. The melody on this cd was born from the healing. The writings about breath, inspired from the chanting.

They say when the Chalisa is chanted, that Hanuman can remember his power. With every verse of this Hanuman Chalisa, I pray that we, like Hanuman, can awaken the intimate and sacred potency of our breath.
Gracefully, may we recall the superhuman divinity breathing within us all ~

The Song of Breath ~
Although we can’t hear it, our Breath has a song. The inhale, a song of our Birth, singing that breath is a part of Life, an invitation to blossom and grow amidst the life giving sun and the darkest of moons... the exhale, melody of Transitioning, a visceral ‘letting go’ punctuated with the promise
that nothing on our beloved earth was ever designed to be permanent and that we are all music makers in this symphony of life!

Hanuman Chaleesa Opus ~

Invocation
Song 1. Birth of Breath
Song 2. Breath of Life
Song 3. Breath of Transitioning

There is nothing more perfect than Breath ~

credits

released March 3, 2013

Yvette Vocals: Tracks 1-4
Girish: Vocals, Tracks 2 and 3, Tabla, Tracks 2,3 & 4
Lisa Heffter: Viola, Track 3
Ben Leinbach: Bass, Keyboards, Drums, Percussion, Drones, Sound Effects, Harmony Vocals, Tracks 1-4
Martin Orimenko: Muted Trumpet, Track 2
Marianne Sutin: Bansuri, Tracks 2 & 3
Benjy Wertheimer: Esraj, Tracks 1,2 & 3

Produced by Ben Leinbach and Yvette
Arranged, Mixed and Recorded by Ben Leinbach
Composition by Yvette
Bansuri recorded by Bill Moriarty at Waking Studio, PA
Viola recorded by Megan Henninger at Sound Associates, NY
Mastered by Michael Fossenkemper at TurteTone Studios, NY
Photography by Parsh Mehta and Kenny Garver
CD Packaging Design by Guy Augeri

license

all rights reserved

tags

about

Yvette Om Philadelphia, Pennsylvania

Yvette began her musical career in the theatre both as a performer and co-writer of musicals. After her yoga certification, Yvette began to explore the healing and spiritual nature of sound especially in the form of chanting Sanskrit Mantra. Today her music is a mystical blend of traditional Eastern music with western popular melody, grass rooted in a wide range of folk, pop-english rock. ... more

contact / help

Contact Yvette Om

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Yvette Om, you may also like: